Eit av våre kjerneområder er utbygging av VA anlegg og vi har lang erfaring med dette. Vi har rammeavtale med Fjellvar -Sund VA-Sund og øygarden kommune for løpande oppdrag.

Vi har stått for utbygging av ei rekke større oppdrag i både Fjell -Sund og Bergen kommune.

Dette er noko vi utfører på oppdrag for det offentlege og private utbyggarar av bustadfelt.