Vi tek på oss total- og hovudentreprisar, og står då for komplette prosjekt frå ide til overlevering.

Ved å ta ansvar for både prosjektering, søknadsprosess og utføring sikrar vi leveranse av ferdig prosjekt til fast pris og avtalt tid. Dette forenklar prosessen og reduserer risikoen for våre kundar.

Dette gjer vi i samarbeid med gode underentreprenørar som vi er trygge på kan levere iht våre krav til kvalitet og punktlegheit

Vi har stått for utbygging av mellom anna:

  • Leilegheitsprosjekt Kubbedalen / Arefjordstunet (54 leilegheiter under arbeid)
  • Stranda skule
  • Obs Bygg Sartor
  • Utviding Knappskog skule
  • Fjæreide vannverk
  • Tjeldstø Barneskole
  • Bjorøy Brygge
  • Leilegheitsprosjekt Folldalsheia
  • Næringsbygg Skaganeset