Vi har utstyr for og tek på oss oppdrag med alle grunnarbeid for alle formål, herunder:

 • Offentlege bygg
 • Næringsbygg
 • Idrettsbaner og parkanlegg
 • Gravplassar
 • Byggefeltutbygging
 • Enkelttomter
 • Kaianlegg
 • Moloar
 • Natursteinsmuring
 • Vegar og infrastruktur
 • Grøftearbeid

Vi utfører med erfarne tilsette graving, boring, sprenging, masseforflytning, fundamentering, grøfter, muring og anleggsgartner.