Fjellsikring Inter Handling AS fusjoneres med Sartor Maskin AS

Sartor Maskin AS har sidan 2011 hatt Fjellsikring Inter Handling AS som eit heileigd datterselskap.
Dette er no beslutta fusjonert inn i Sartor Maskin AS og alle våre drygt 100 tilsette vil då bli samla i eitt selskap.
Vi håpar å framstå med tydlegare samla profil utad,og fjellsikring vil nå bli en egen avdeling hos oss

Innen fjellsikring utfører vi :

  • Rensk og bolting av fjell i fjellsider, veg- og vanntunnelar
  • Montering og levering av steinsprangs-, flettverks- og wirenett
  • Issikring ved bruk av steinsprangnett og flettverksnett
  • Montering og levering av rasgjerde. Import og sal av Isostop rasgjerde