Vi har i utstyr for å gjennomføre oppdrag med

  • Brønnboring
  • Energiboring
  • Rørspunt
  • Spesialboring
  • Peling og fundamentering
  • Horisontalboring i lausmassar, til dømes under vegar og liknande