Vi utfører oppdrag med fjellsikring gjennom vårt datterselskap Fjellsikring Inter Handling AS.

Vi utfører:

  • Rensk og bolting av fjell i fjellsider, veg- og vanntunnelar
  • Montering og levering av steinsprangs-, flettverks- og wirenett
  • Issikring ved bruk av steinsprangnett og flettverksnett
  • Montering og levering av rasgjerde. Import og sal av Isostop rasgjerde
  • Sjå våre nettsider på www.fjell-sikring.no