VA-Anlegg

Eit av våre kjerneområder er utbygging av VA anlegg og vi har lang erfaring med dette. Vi har rammeavtale med Fjellvar for løpande oppdrag.

Vi har stått for utbygging av ei rekke større oppdrag i både Fjell og Sund kommune.

Dette er noko vi utfører på oppdrag for det offentlege og private utbyggarar av bustadfelt.