Grunnarbeid

Vi har utstyr for og tek på oss oppdrag med alle grunnarbeid for alle formål, herunder:

- Offentlege bygg
- Næringsbygg
- Idrettsbaner og parkanlegg
- Gravplassar
- Byggefeltutbygging
- Enkelttomter
- Kaianlegg
- Moloar
- Natursteinsmuring
- Vegar og infrastruktur
- Grøftearbeid

Vi utfører med erfarne tilsette graving, boring, sprenging, masseforflytning, fundamentering, grøfter, muring og anleggsgartner.

Vi samarbeidar med Bjorøy Entreprenørforretning (link til side http://www.bjoroey.no ) som driv knuseverk og steinproduksjon.