Fjellsikring

Vi utfører oppdrag med fjellsikring gjennom vårt datterselskap Fjellsikring Inter Handling AS. Vi utfører:

- Rensk og bolting av fjell i fjellsider, veg- og vanntunnelar
- Montering og levering av steinsprangs-, flettverks- og wirenett
- Issikring ved bruk av steinsprangnett og flettverksnett.
- Montering og levering av rasgjerde. Import og sal av Isostop rasgjerde
- Sjå våre nettsider på www.fjell-sikring.noSe mer om oss på vår nettside

Kontakt oss