Brønn- og spesialboring

Vi har i utstyr for å gjennomføre oppdrag med

- Brønnboring
- Energiboring
- Pumpemontering til brønner
- Spesialboring
- Peling og fundamentering
- Horisontalboring i lausmassar, til dømes under vegar og liknande.